Mino'nun Siyah Gülü

Mino nun Siyah G l Tayin emrim ay sonra kt Emri ald m g n n sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam Nuri Amca annem ve ben salondaki masan n evresinde oturuyorduk Pencerenin n ndeki plak akasyaya konmu s

 • Title: Mino'nun Siyah Gülü
 • Author: Hüsnü Arkan
 • ISBN: 9789944756945
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • Tayin emrim ay sonra kt Emri ald m g n n sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam, Nuri Amca, annem ve ben, salondaki masan n evresinde oturuyorduk Pencerenin n ndeki plak akasyaya konmu suskun, korunmas z k ser eleri gibi Radyoyu a m t k bir haber bekliyorduk Annem s k s k mutfa a gidip a l yordu Nuri Amca, k m ldamaks z n n neTayin emrim ay sonra kt Emri ald m g n n sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam, Nuri Amca, annem ve ben, salondaki masan n evresinde oturuyorduk Pencerenin n ndeki plak akasyaya konmu suskun, korunmas z k ser eleri gibi Radyoyu a m t k bir haber bekliyorduk Annem s k s k mutfa a gidip a l yordu Nuri Amca, k m ldamaks z n n ne bak yordu Elleri dizlerinin st ndeydi Omuzlar km t Konu muyorduk Birbirimizin y z ne bakam yorduk nsan, sonuna kadar umutlu olabiliyor Umut bir are de il ama galiba areden daha b y k bir ey.1960 l y llarda bir Ege kasabas nda ba layan yasak bir a kla 12 Eyl l n hemen ncesinde geli ip darbenin ard ndan pek ok ki iyle payla lan bir kaderle son bulan k r k bir a k iki katmanl bu roman n i i e ge en iki farkl hik yesi M cadeleleriyle, inan lar yla, hakl l klar ve yenilgileriyle b t n bir ku ak ve darbelerden, idamlardan ge en, yar m kalan hik yelerle 2000 li y llara uzanan yak n tarihimiz Siyasi bir ortam n i inde filiz veren a klar, ye eren duygular,yar m kalan umutlar.H sn Arkan, 60 l y llardan ba layarak, zellikle 12 Eyl l d neminin ac tan sayfalar na bir ailenin kad nlar n n g z nden bak yor.

  Mino nun Siyah Gl YouTube Sep , Hsn Arkan n Son roman Yak nda btn kitap larda Mino nun Siyah Gl Mino nun Siyah Gl by Hsn Arkan Hsn Arkan n okudu um ilk kitab oldu ark lar n ve sesini ok sevdi im bir sanat n n kalemini okumak ayr bir gzel geldi Mino nun Siyah Gl ve y llar aras nda zmir de ya ayan bir ailenin kad nlar n n a z ndan kesitler sunuyor. Mino nun Siyah Gl Hsn Arkan Kitap Szleri Mino nun Siyah Gl Hsn Arkan Yazar restok Aral k Hsn Arkan n Mino nun Siyah Gl Kitab n n Konusu Tayin emrim ay sonra kt Emri ald m gnn sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam, Nuri Amca, annem ve Mino nun Siyah Gl Hsn Arkan kitap Mino nun Siyah Gl, l yallarda ba lay p li y llara kadar uzanan, Trkiye nin darbelerle dolu ac dnemlerini, fakat en ok da darbesinin ac tan hikyesini ayn ailenin kad nlar ndan dinleme olana bulaca n z, Mino nun, Ay e nin ve Zehra n n ac lar na tan k Mino nun Siyah Gl sizekitap Belirleme emrim ay sonras nda kt Emri ald m gnn sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam, Nuri Amca, Mino nun Siyah Gulu Husnu Arkan Mino nun Siyah Gulu Husnu Arkan on FREE shipping on qualifying offers Tayin emrim uc ay sonra cikti Emri aldigim gunun sabahinda Hasan i astilar Infaz Mino nun Siyah Gl mzal MZALI K TABIM Tayin emrim ay sonra kt Emri ald m gnn sabah nda Hasan ast lar nfaz gecesi uyumam t k Babam, Nuri Amca, annem ve ben, salondaki masan n evresinde oturuyorduk. Mino nun Siyah Gl husnuarkan Hsn Arkan n Mino nun Siyah Gl kitab n n arka kapak yaz s na, knyesine ve sat n alma ba lant s na web sitemizden ula abilirsiniz. Mino nun Siyah Gulu Kirmizi Kedi quibblo uibblo Membership is FREE Create Your Profile in Seconds Already have a Quibblo account Login Connect via mino nun siyah gl ek i szlk eksisozluk gzel bir roman zerine yaz lacak bir eyler var ama vakit yok bir kere hsn arkan gzel anlat yor y ll k gemi in bir oras na, bir buras na gidiyor ama gzel gidiyor edebi olarak da yeterli bir roman anlat lan hikaye de gzel okuyucunun gemi y ldaki politik olaylara ilgisi ve de zaman varsa bir iki gnde biter politikaya ilgi yoksa da a k hikayesi her

  • Mino'nun Siyah Gülü BY Hüsnü Arkan
   446 Hüsnü Arkan
  • thumbnail Title: Mino'nun Siyah Gülü BY Hüsnü Arkan
   Posted by:Hüsnü Arkan
   Published :2019-02-01T02:54:45+00:00

  About "Hüsnü Arkan"

  1. Hüsnü Arkan

   H sn Arkan 1958 y l nda zmir in K n k il esinde do du 1975 y l nda, Bergama Lisesi ni bitirdi Ankara Devlet M hendislik ve Mimarl k Y ksek Okulu nda y l mimarl k okuduktan sonra, 9 Eyl l niversitesi Hukuk Fak ltesi nden mezun oldu.1985 te, kesinle en cezas nedeniyle yurt d na kt Bir y l Atina da, be y l Hollanda da, iki y l K ln de ya ad 1987 y l nda, Amsterdam da, arkada lar yla Hezarfen adl m zik grubunu kurup, Avrupa n n bir ok kentinde kendi ark lar n seslendirdi 1990 da, anar Yurdatapan n d zenlemeleriyle ilk solo alb m Bir Yaln zl k Ezgisi ni kard Kendi ark lar ndan olu an bu alb mde, ark s zlerinin yan s ra, Naz m Hikmet, Can Y cel, lk Tamer, Muzaffer Erdost ve Louis Aragon un dizelerine de yer verdi.1993 te T rkiye ye d nd ve Ezginin G nl ne kat ld Grubun on bir alb m ne ark lar yla ve sesiyle katk da bulundu 2005 y l nda Destur adl projeyle Deli Bu D nya alb m n kard 2010 y l na kadar y ze yak n ark s yay mland Ayn y l Ezginin G nl nden ayr ld H sn Arkan, T rkiye ye d nd kten sonra, bir yandan da edebiyat al malar n s rd rd lk roman l Kelebeklerin Dans , 1998 y l nda Metis Yay nlar ndan kt Romanda, k resel adaletsizlik ve m ltecilik konular n i ledi kinci roman Menek eler Atlar Oburlar da, 12 Eyl l fa izmi ko ullar n , iktidar sahipli ini, bireyin iktidarla ve kaderiyle ili kisini i ledi Bu kitap, 2001 y l nda, Om Yay nlar ndan kt nc roman Uzun Bir Yolculu un Bitti i Yer, 2005 te Yap Kredi Yay nlar ndan kt 1914 ark Sava n konu alan romanda, stanbul dan Orta Asya ya uzanan geni bir co rafyada, y z y la yak n bir tarih alanda, sava n insan kaderiyle ili kisini inceledi.Ayn y l, edebiyat Yi it Bener ve Levent Mete yle birlikte, ayda bir yenilenen iktidarsiz adl internet sitesini yay nlamaya ba lad Bu sitede yetmi e yak n makalesi yay nland.Yine ayn y l, Seyhan Kitap tan, Hi e Do ru adl iir kitab yay nland.2008 y l nda, Uyku adl roman thaki Yay nlar ndan kt lk kitab ndaki gibi fantastik elere yer verdi i bu romanda, kar topya kavram n ve siyasi alanla birey aras ndaki ili kileri ele tirdi.Romanlar nda ve iirlerinde, genel olarak, adalet, ahlak ve bireyin kaderiyle ili kisi temalar n ele ald.H sn Arkan, m zik ve edebiyat al malar n halen stanbul da s rd rmektedir.

  630 thoughts on “Mino'nun Siyah Gülü”

  1. Öyle beklentinizi çok yüksek tutmazsanız, kolay okunan bir dönem kitabı okudum diyebilirsiniz. Zaman sıçramaları, sürekli güncelerle anlatım beni yordu. Arkan 'ın müziğini dinlemeyi tercih ederim. "Bundan sonra bana ait olmayan her şeye hayır diyeğim Cennete, cehenneme, topuklu iskarpinlere, gece elbiselerine erken uyanmaya Hayır Bütün abilere hayır! " Mino' m


  2. Hüsnü Arkan'ın okuduğum ilk kitabı oldu. Şarkılarını ve sesini çok sevdiğim bir sanatçının kalemini okumak ayrı bir güzel geldi. Mino'nun Siyah Gülü 1960 ve 1980 yılları arasında İzmir'de yaşayan bir ailenin kadınlarının ağzından kesitler sunuyor. Kendine özgü kişiliğiyle bağımsız bir ressam, zamanı kocasının eve geliş ve gidiş saatleri olarak belirlemiş bir ev hanımı ve onun kızı Zehra'nın hikayesi. 80 darbesinin bu ülkede yaşayan diğer milyonlar [...]


  3. "Şimdi yıldızları seyredeceğim ,dünyalı! Bir gün sizinle de seyrederiz .Gecenin merdivenine oturup .Hiçbir şeye sahip değilmişiz gibi . Öptüm sizi ." Asla dünyalı olmamış bir insanın hikayesi bu . Kendi özgürlüğünün mücadelesini vermiş bir kadın , ona adeta kardeş olmuş bir can yoldaşı ve söylenmeden yaşananların hikayesi .Geçmiş ve geçmemiş acıların anlatısı . Hüsnü Arkan 'ın kalemi ne de güzel .Diğer kitaplarını okumak için şimdiden sabırsı [...]
  4. Bir tanıdığım var, dizinin dibine oturup üniversite anılarını dinlerdim. O zamanlar, 1978ler falan işte, gencecik çocuklardan biri o da; solcu ve idealist. Derslere giriyor, çalışkan biri, kitaplar okuyor böyle Gorbacov falan, akademisyen olmak istiyor vs. O kişinin gözleri önünde hocası şişleniyor, Amfiler birtakım kişilerce boşaltılıyor, tutuklamalar oluyor, kayıplar ve kendisinden bir daha haber alınamayanlar oluyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşları asılıyor. Binle [...]


  5. " Hayal kırıklığı insanı öldürmüyor yengecim! Yalnızca, yaşama azmimiz bir parça eksiliyor; başka bir şey olmuyor Bir defa daha ayağa kalkana kadar, eskisi gibi gülmeye başlayana kadar, günlük işlerin hengâmesine tekrar dönene kadar, bir vakit bocalıyoruz. Sonra yara izi gibi bir şey kalıyor Zamanla kabuk bağlıyor. Elin hep oraya gidiyor; kaşıyorsun İnsanın, diliyle eksik dişini yoklamasına benziyor. Sonra kaşımamayı, yoklamamayı öğreniyorsun. Hepsi yalan t [...]


  6. son zamanlarda okuduğum beni en cok etkileyen roman. Birden fazla anlatıcı olması romanın en can alıcı noktası olsa gerek. hepsinin ruhuna düşüncelerine dünyasına hislerine ayrı dokunuyorsunuz. En yakın dostlarınızla geçmiş günleri anmak gibi. bir de uzun zamandır bu kadar çok aglamadım. Seksenlerin ıstırabını hic bir anlatı böyle derinden yaşatmadı.Ruhuna sağlık güzel insan sanatçı sesi kadar yazarlığı da ruhuma dokundu.


  7. Hüsnü Arkan'ın şarkılarını ve sesini çok severdim, kitapları için de bu geçerli olacak sanırım bundan böyle. O kadar naif bir dili var ki, okurken çocukluğunuzu, yazlarınızı, anne kucağını özlüyorsunuz.
  8. Kimi kitaplar vardır; bazen sadece tek bir cümlesiyle bile insanın yüreğine tokat gibi çarpar, boğazında yumru, gözünde birkaç damla yaş olur. Tek bir cümleye o kadar derin anlamlar, o kadar yaşanmışlıklar sığdırır ki, okurunu yıkarcasına vurup geçer.Kağıt kesiği gibidir bazı cümleler; küçüktür fakat sızlatır dokunduğu yüreği, mürekkebini gözyaşı olarak damlatır. Çünkü o tek bir cümle koskoca bir devrin acısını, senin, benim, bizim olan yaşanmı [...]


  9. Üç büyük askeri darbeyi kapsayan ve neredeyse günümüze kadar uzanan bir dönem romanı Mino’nun Siyah Gülü.Karakter, mekan betimlemeleri biraz eksik ya da yüzeysel kalmış gibi geldi bana. Okurken kendimi bir Ege kasabasında pek hissedemedim. Tam olarak Ege kokusu alamadım. Ama bu haliyle bile uzun ama çok uzun bir hikaye gibi okuduğum bu roman beni tatlı bir hüzünle sarıp sarmalamayı başardı diyebilirim. Darbe dönemlerindeki sıkıyönetim zamanlarının ruhunu da roman [...]


  10. Bu kitabı sevdiğim bir arkadaşım 'çok güzel' diyerek önermiştiAz çok hazırlamıştım kendimi Ama bu kadarını beklemiyordumKitap bittiğinde öylece kalakaldımm!Sayfa yok ki altını çizmediğim bir cümlesi olsunBu kitap okunmuyor, yaşanıyor, yaşıyorsunuz her bir sayfayıTüyleriniz diken diken de oluyor, gözlerinize yaşlar da birikiyor, belli belirsiz bir tebessüm de gelip oturuyor dudaklarınıza, öfkeyle yumruklarınız da sıkılıyorHüsnü Arkan'ın okuduğum ilk kit [...]


  11. Turkiye darbelerinden cikarilabileek pek cok malzeme var. Ne yazik ki Mino'nun Siyah Gulu acemice kurgusu ile dagittigi olay ve kisileri toplayamiyor, karakterlerin gelisim ve degiismlerini yansitmiyor. Ara ara surprizler yapiyor. Yalniz bu surprizler oyle cok ki bir sure sonra onlar da siradanlasiyor. Ic ice gecmis hikayelerin hicbirinin derinligi yok. Mektuplarda kullanilan dil yazildigi donemin dilini yansitmiyor.
  12. Tıpkı sesi gibi kalemi de oldukça içten Hüsnü Arkan'ın, hüzün dolu; size hissettirmeden en derininize dokunabiliyorGündelik yaşamı ve ilişkileri anlatısında temel öğe olarak alan bu romanı okurken kendinizi 60'lı yıllardan 2000'lere uzanan bir yaşanmışlığın içinde buluyorsunuz Bu dönemin insanın içini acıtan halleri bir ailenin kadınlarının gözünden anlatılıyor çoğunlukla; romanı farklı kılan yanlardan biri olan bu anlatım tarzı karakterler (ve tabi h [...]


  13. Bu kitabı nasıl anlatabilirim ki… Bilemedim. Ruhumu okşadı desem yeridir herhâlde. Öyle naif öyle ılık bir anlatımı var ki… Duygularım arşa yükseldi resmen. Karakteri çok çok sevdim. Kendimle özdeşleştirdim. Hüsnü Arkan ne kadar yetenekli bir insan. Okuyucuyu alıp neresi olduğunu bilmediği ama güzel olduğundan muhakkak emin olduğu bir yere götürüyor…İçimde büyüyen özlem de buna eklenince varsın gerisini okuyucu düşünsün!Şu satırların güzelliğine [...]


  14. Her karakterin içsel konuşmaları yerine oturana kadar açıkçası biraz zorlandım.Yaşanılan acılar,kayıplar,yitirilen gençlerİlk kez bir Hüsnü Arkan kitabı okudum.Diğer kitaplarını da okumak istiyorum.Dönem kitaplarını sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum.


  15. Geçen yıl severek okumuştum. Hikaye okuyanı içine çekiyor, sürükleyici bir anlatımı var. Türkiye'de büyüyen herkesin kitabı okurken kendinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Samimi, zaman zaman duygulandıran bizden bir hikaye okumak isterseniz tavsiye ederim.


  16. Kisa bir degerlendirme icin: Orhan Kemal Roman Armağanı vesilesiyle Hüsnü Arkan’ın romanlarıwanderlustpress.t  17. Hüsnü Arkan'ın okuduğum ilk romanı. Buram buram hüzün kokuyor. Kitapla hediye edilen 5 Mayıs şarkısı, dinlerken insanı kederle öfke karışımı ruh haline sürüklüyor


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *